Giám đốc công ty Huyện Ba Bể Bắc Cạn

Tìm thấy 201 kết quả (0.0114 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN BA BỂ- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Mã số thuế: 4700262689-005

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Yến

Điện thoại: Xem chi tiếtTRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 4700264358

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/10/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY XUÂN TRANG

Mã số thuế: 4700264238

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Lê Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: 4700263812

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: La Thị Thuyền

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Mã số thuế: 4700263379

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và LàM VườN PHươNG ĐứC

Mã số thuế: 4700263040

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Mới - Xã Hà Hiệu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chu Đức Phương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Khuyên

Mã số thuế: 4700262015

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Ngã Ba - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Thái

Điện thoại: N/ACông Ty TNHH Một Thành Viên Tứ Quý Ba Bể

Mã số thuế: 4700261861

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Mô II - Xã Địa Linh - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lưu Đình Tứ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Văn Quyết

Mã số thuế: 4700261533

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Viền - Xã Yến Dương - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ba Bể, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-009

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 5 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tốt

Điện thoại: Xem chi tiết


TrườngTiểu Học Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700259887

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Mẩy - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mạch Văn Tiểu

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Hoàng Thạch

Mã số thuế: 4700259118

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Chì - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Sầm Văn Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Sài Gòn - Ba Bể

Mã số thuế: 4700258996

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/10/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu hành chính Vườn Quốc gia Ba Bể - Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm Văn Hóa - Thể thao huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700258957

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 26/10/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thược

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã DU LịCH PáC NGòI

Mã số thuế: 4700258844

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/10/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Pác Ngòi - Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Hồi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Dịch Vụ Vận Tải Ba Bể

Mã số thuế: 4700258410

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lường Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu điện Huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700159145-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 6 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nghị

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Hoàng Anh T&T

Mã số thuế: 4700258033

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/07/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Piềng - Xã Cao Trĩ - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700256935

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cốc Cọong - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Trường Mầm Non Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700256928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tẩn Lượt - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trung tâm Giáo dục Thường Xuyên huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700256565

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bế Đình Hoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đinh Lâm

Mã số thuế: 4700256501

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Viết Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Giám đốc Cty Tư Vấn - Thiết Kế - Xây Dựng Nhóm Kiến Trúc Sư Và Bạn

,

Giám đốc Công ty kinh doanh XNK thuỷ sản Minh hải

,

Giám đốc Văn phòng công chứng Hoàng Phong

,

Giám đốc Ban quản lý dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Ninh

,

Giám đốc Trường Mẫu giáo Sơn Ca

,

Giám đốc Cty TNHH Thiên Uy

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Huỳnh Nhung

,

Giám đốc Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Phước Thịnh

,

Giám đốc Doanh Nghiệp TN Khách Sạn Hoàng Hậu

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng De Co Ho

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Trí Quân

,

Giám đốc Công Ty TNHH Đức Tuấn Điện Biên

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Lê Nguyên

,

Giám đốc Doanh Nghiệp TN Minh Thuận Tân Hồng

,

Giám đốc Công ty TNHH Vạn Phát

,

Giám đốc Trung tâm thực nghiệm khoa học kỹ thuật xây dựng

,

Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn, đầu tư và xây dựng Thanh Bình

,

Giám đốc Công ty TNHH du lịch và dịch vụ Thịnh An

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Đất Rồng

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Digitech

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Khoa Học Và Công Nghệ Môi Trường Kerric

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Vinavico Đầu Tư

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dầu Khí Đông Bắc Việt Nam

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Đại Việt Thái

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thuận Thiên Vn

,

Giám đốc Trung tâm điện máy điện gia dụng

,

Giám đốc Trạm điện gió Bach Long Vỹ

,

Giám đốc Công Ty TNHH Vận Tải Nam Triệu

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Linh

,

Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị

,

Giám đốc Công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH (Mã số thuế nộp hộ thuế cho nhà thầu )

,

Giám đốc Công ty TNHH Thuận Hải

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Giang Thủy

,

Giám đốc Uỷ ban nhân dân xã Đồng Tiến huyện Cô Tô

,

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Minh Oanh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Hải Hồng

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí Vũng Tàu

,

Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Vĩ Khang

,

Giám đốc Công Ty TNHH Ta Na Kha

,

Giám đốc Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Song Hỷ

,

Giám đốc Công Ty TNHH Văn Hóa Khai Tâm

,

Giám đốc Cty TNHH MTV SNB

,

Giám đốc Công Ty TNHH Hạt Điều Bù Gia Mập

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Tín Thông

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Đoàn Quang Xuân

,

Giám đốc Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Dkh

,

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Nội Thất Zic

,

Giám đốc Công Ty TNHH Di Hi

,

Giám đốc Công Ty Hợp Danh Quản Lý Và Thanh Lý Tài Sản Toàn Cầu

,