Giám đốc công ty Huyện Bạch Thông Bắc Cạn

Tìm thấy 143 kết quả (0.0085 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN BẠCH THÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH TH

Mã số thuế: 4700262689-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Phố Đầu Cầu, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lý Đức Khoa

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700264622

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/10/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG MINH CHÍN

Mã số thuế: 4700264478

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/10/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Tạ Văn Chín

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP - GD THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700264407

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/10/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố Chính, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ HữU Đô

Mã số thuế: 4700263474

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Cà - Xã Vi Hương - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Hữu

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã BìNH SơN

Mã số thuế: 4700263146

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1B Khâu Cưởm - Xã Sĩ Bình - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Bạch Thông, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-012

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Phố Chính - Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Thị Uyên

Điện thoại: Xem chi tiếtCông ty TNHH Thương mại XNK Đằng Tiến Long Châu Quảng Tây (Công ty CP KS Tây Giang Bắc Kạn nộp thay)

Mã số thuế: 4700260307

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 16/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Cẩm Giàng - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Đại Minh - Chủ tịch Hội đ

Điện thoại: N/A


Hợp tác xã Đại Hà

Mã số thuế: 4700259291

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Kha - Xã Quang Thuận - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Cao Mạnh Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Viện kiểm sát nhân dân huyện Bạch Thông

Mã số thuế: 4700259132

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: TT Phủ Thông - Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Bưu điện Huyện Bạch Thông

Mã số thuế: 4700159145-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông - Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đào Thị Hường

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Bích

Mã số thuế: 4700258153

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/08/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Cù - Xã Cẩm Giàng - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bế Ngọc Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Hoàng Thái

Mã số thuế: 4700256572

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phố Nà Hái - Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Vũ Thái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên 118

Mã số thuế: 4700253564

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/09/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Pò - Xã Quân Bình - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Nội

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Khoáng Sản Tây Giang Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700253187

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/07/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Cẩm Giàng - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Đại Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Vàng Kiu

Mã số thuế: 4700252264

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/06/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà Tu - Xã Cẩm Giàng - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Ngọc Đức

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Phú Sơn - Chi Nhánh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4800165865-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Cẩm Giàng - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đồng Quang Huy

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Chiến Thắng - Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700246503

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/12/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Pò - Xã Quân Bình - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Chất

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Hòa Tại Bạch Thông

Mã số thuế: 4600346920-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/12/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Chèn - Xã Dương Phong - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Khiên Giang

Mã số thuế: 4700246408

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/11/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nà Lốc - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Khiên

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Xây Dựng Hoa Lư

Mã số thuế: 4700245411

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/11/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Đầu Cầu - Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vương Công Định

Điện thoại: Xem chi tiết


Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Bạch Thông Bắc Kạn

Mã số thuế: 0100686174-715

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/10/2013 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Phố Nà Hái - Thị trấn Phủ Thông - Huyện Bạch Thông - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Giám đốc DNTN In Bao Bì Minh Đoàn

,

Giám đốc Cty TNHH Thực Phẩm TAP

,

Giám đốc Cty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ An Thạnh

,

Giám đốc DNTN Hiệp Thành

,

Giám đốc Công Ty TNHH Trà - Cafê Thanh Oai

,

Giám đốc DNTN Đồng Thanh

,

Giám đốc Công ty TNHH quảng cáo Song Thi

,

Giám đốc Trung tâm luyện chữ viết Minh Nhân

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hmk

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Quế Ngọc Lan

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Ngọc Trâm

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Manu

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Trí Phong

,

Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phong Hoa

,

Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư, thiết bị than nội địa

,

Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Phú Vinh

,

Giám đốc Công ty cổ phần may thượng hiền

,

Giám đốc Công ty TNHH thương mại Trọng Tân

,

Giám đốc Công ty cổ phần vận tải du lịch thương mại anh minh

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Liên Việt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Ktv

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Khánh Phong

,

Giám đốc KAWATA ( THAI LAN ) CO, LTD

,

Giám đốc Trường THPT Thới Quản

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sáu Đậm

,

Giám đốc Bưu Điện Huyện Thủ Thừa-Bưu ĐiệnTỉnh Long An

,

Giám đốc Công ty TNHH 01 TV Sản Xuất Thương Mại Mút Xốp Vinh Hoa

,

Giám đốc Địa Điểm Kinh Doanh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hà Loan

,

Giám đốc Công Ty TNHH Dịch Vụ Hòa Phát Long An

,

Giám đốc Công ty cổ phần Kiên Cường

,

Giám đốc HợP TáC Xã SảN XUấT KINH DOANH - DịCH Vụ NôNG NGHIệP LươNG KIệT

,

Giám đốc Chi nhánh công ty cổ phần Thái Bình Dương Tại Ninh Thuận

,

Giám đốc Công Ty TNHH Du Lịch An Bình Hưng

,

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Tân Liên Thành Tại Phú Thọ

,

Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Ninh

,

Giám đốc Công Ty TNHH ánh Hòa Phương Nam

,

Giám đốc Chi Cục Thống kê huyện Bắc Trà My

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Trang Trại THương Mại Xây Dựng Và Vận tải Hữu Nghị

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Huy Ekpo

,

Giám đốc Công Ty TNHH Sx - Xd Đỉnh Tâm

,

Giám đốc Trường THPT Lê Danh Phương

,

Giám đốc ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT (S) PTELTD

,

Giám đốc Công Ty TNHH Cơ Điện Phúc Yên

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Hồng Hằng

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Hương Thuận

,

Giám đốc Công Ty TNHH Cộng Thêm Giờ

,

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty TNHH Green Country

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tính Nhân

,

Giám đốc Công Ty TNHH Xây Dựng Thiết Kế Kiến Trúc Mới

,

Giám đốc Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Cao Xuân Trường

,