Giám đốc công ty Huyện Chợ Đồn Bắc Cạn

Tìm thấy 288 kết quả (0.0034 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN CHỢ ĐỒN - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY

Mã số thuế: 4700262689-008

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A, Thị trấn Bằng Lũng, Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Hảo

Điện thoại: Xem chi tiếtCôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI LOAN Hà

Mã số thuế: 4700263650

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Khe - Xã Phương Viên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hà Thị Loan

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Khai Thác Khoáng Sản Ngọc Linh Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700263315

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cuôn II - Xã Ngọc Phái - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Võ Tiến Dũng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Khoáng Sản Và Luyện Kim Cbl

Mã số thuế: 4700262576

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Tốt

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cây Dược Liệu Bắc Sơn

Mã số thuế: 4700262022

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn ủm Đon - Xã Yên Mỹ - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Văn Hành

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Bắc Kạn - Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Công Trình Mỏ

Mã số thuế: 4800846617-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Khích

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Huấn Loan

Mã số thuế: 4700261389

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Huấn

Điện thoại: Xem chi tiếtChi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Chợ Đồn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-011

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Hải Sơn

Mã số thuế: 4700259559

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Đình Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đông á Bắc Kạn

Mã số thuế: 5700379110-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Hải Dương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Công Trình Cường Chuyên

Mã số thuế: 4700258523

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 12 - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã Văn Cương

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu điện Huyện Chợ Đồn

Mã số thuế: 4700159145-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Bằng Lũng - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Năm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thảo Nguyên

Mã số thuế: 4700258322

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/09/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2a - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Thái

Điện thoại: Xem chi tiết


VăN PHòNG CôNG CHứNG VIệT BắC

Mã số thuế: 4700256614

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 24/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Phật

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Linh T&T

Mã số thuế: 4700256445

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/02/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Thị trấn Bằng Lũng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Định

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Đông Nam

Mã số thuế: 4700256276

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Đội Thuế Tây Bắc

Mã số thuế: 4700256283

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 2A - Xã ĐôngViên - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nga Thành

Mã số thuế: 4700256029

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 11B - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Công Thương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoa Kim Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255963

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Đao - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cơ Sở HươNG SìNH 3

Mã số thuế: 4700254536

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14B - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Luân

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty CP Khoáng Sản Bắc Kạn - Xí Nghiệp Khai Thác Mỏ Pù Sáp

Mã số thuế: 4700149595-010

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Lắc - Xã Bằng Lãng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Văn Quyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty CP Khoáng Sản Bắc Kạn - Xí Nghiệp Khai Thác Mỏ Nà Duồng

Mã số thuế: 4700149595-011

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Duồng - Xã Bằng Lãng - Huyện Chợ Đồn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đỗ Đình Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Giám đốc Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Vận Tải Ngọc Chí

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Quản Lý Hưng Đức

,

Giám đốc VPĐD Elof Hansson Singapore Pte Ltd ( Singapore )

,

Giám đốc Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Hình ảnh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Lắp Đặt Thiết Bị Phòng Cháy Chữa Cháy Phúc Thịnh

,

Giám đốc Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Phương Linh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Khoa

,

Giám đốc HTX Cơ Khí Ngọc Anh

,

Giám đốc Trạm Khuyến Nông huyện Krông Búk

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Định Sen

,

Giám đốc Công Ty TNHH Cao Su Đức Phú

,

Giám đốc Trường THCS Trần Quốc Toản

,

Giám đốc Công ty TNHH TM DV tổng hợp và đầu tư phát triển An Khánh

,

Giám đốc Công ty TNHH tư vấn Đại Việt

,

Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và thương mại Minh Thuỷ

,

Giám đốc Ban Quản Lý Dự án Kiến Trúc 1 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Nam Phú Dương

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Bạc Quang Hưng

,

Giám đốc Công Ty TNHH Từng Phát

,

Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa

,

Giám đốc Chi nhánh Cty TNHH - TM Nam Hưng

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Phát Lạng Sơn

,

Giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng Minh Khai

,

Giám đốc Công Ty TNHH Du Lịch Thiên Niên Kỷ - Chi Nhánh Đà Lạt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Sở Hội Kim

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Liên Bảo

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Sinh Hoá Nam Định

,

Giám đốc Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Thương Mại Rồng Việt

,

Giám đốc Công ty CP xây dựng kiến trúc Việt 68

,

Giám đốc Thanh Tra

,

Giám đốc Trường Mẫu giáo Bán công Tuổi Thơ

,

Giám đốc Trường tiểu học Quế Châu

,

Giám đốc Trường Tiểu Học Kế Thành 2

,

Giám đốc Công ty TNHH Cao su và Nhựa YONGJIN (Việt Nam)

,

Giám đốc Uỷ ban nhân dân xã Mê Linh

,

Giám đốc Nhóm KD khoán quản Trần Văn Tám

,

Giám đốc Phòng Giáo Dục

,

Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng Và Dịch Vụ Du Lịch Hợp Phát

,

Giám đốc Công ty cổ phần quản lý chợ và vệ sinh môi trường Yên Thế

,

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Yên Bái

,

Giám đốc Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Thái Hùng

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Kim Thủy Mộc

,

Giám đốc Cty TNHH Thương Mại Bạc Quốc Tế

,

Giám đốc Cty TNHH Nhân J Quán

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thép Phú Ngọc

,

Giám đốc Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Giải Pháp Công Nghệ Xanh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Cloud

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Kỹ Thuật Dương Gia

,

Giám đốc Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Al

,

Giám đốc Công Ty TNHH The Cabinet

,