Giám đốc công ty Huyện Na Rì Bắc Cạn

Tìm thấy 239 kết quả (0.0033 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NA RÌ - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢ

Mã số thuế: 4700262689-007

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Chẹt, Xã Lam Sơn, Huyện Na Rì, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Quang Linh

Điện thoại: Xem chi tiếtTRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700264090

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pàn Bái, Thị trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Văn Pha

Điện thoại: N/A


HTX CÂY ĂN QUẢ

Mã số thuế: 4700263883

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lương Hạ, Xã Lương Hạ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đinh Duy Lý

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN DươNG LUâN

Mã số thuế: 4700263611

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Cải - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Văn Lanh

Điện thoại: N/A


HTX Chăn nuôi Xưởng Cưa

Mã số thuế: 4700262960

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xưởng Cưa - Xã Lam Sơn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Chung Văn Hoạt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đại Hải

Mã số thuế: 4700262223

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đồn - Xã Lương Hạ - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Minh Lượng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700262128

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ ND Hát Deng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/ADoanh Nghiệp TN Hoàng Liên Anh Đức

Mã số thuế: 4700261974

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà Dăm - Xã Xuân Dương - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đàm Văn Việt

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Yến Lạc

Mã số thuế: 4700261621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Na Rì, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-013

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân phố A - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Tường Lam

Mã số thuế: 4700259164

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 10/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pàn Xả - Xã Lương Thượng - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Oai

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Thịnh Hiệp

Mã số thuế: 4700258001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 19/07/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Đon - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Xanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã cấp nước Kim Lư

Mã số thuế: 4700257953

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 12/07/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Pò Khiển - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP An Phát Đại Lâm

Mã số thuế: 4700257216

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Slo - Xã Văn Minh - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Việt Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Than Sạch

Mã số thuế: 4700257079

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 11/05/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Đốc - Xã Kim Lư - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Chí Thành Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700255970

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Sla - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thoan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thương Mại - Đầu Tư Khánh Thành á Đông - Chi Nhánh Tại Huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700231874-001

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Quan Làng - Xã Quang Phong - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Thuế Liên Xã Chi cục Thuế

Mã số thuế: 4700254430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thị Trấn Yên Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú Lâm Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700254286

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Quản - Xã Đổng Xá - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hào

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban quản lý chương trình phát triển cộng đồng huyện Na Rì

Mã số thuế: 4700254198

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/11/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: UBND huyện Na Rì - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Danh Hiển

Điện thoại: N/A


Công Ty CP Sao Mai Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700253691

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tổ nhân dân Nà Đăng - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Văn Huỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã Hiệp Bang

Mã số thuế: 4700253130

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/07/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn - Huyện Na Rì - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Dương Thị Sinh

Điện thoại: N/A


Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Trân Châu

,

Giám đốc Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Kim Long Nguyễn

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Lộc

,

Giám đốc Doanh Nghiệp TN Nông Nghiệp Hiệp Thành

,

Giám đốc Cửa Hàng Đằng Xương

,

Giám đốc Cơ Sở Bình Thắng

,

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Phú Quốc

,

Giám đốc Đội thuế xã Mỹ Châu

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Khai Thác Đá Vĩnh Tân

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Xây Dựng Hoàng Hà

,

Giám đốc Công Ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Tde

,

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Châu âu Tại Cần Thơ

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Lộc Sanh

,

Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Khánh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Phúc Thiên Hoàng

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thắng Tú

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Truyền Thông Sông Xanh

,

Giám đốc Văn phòng luật sư Nguyễn Vượng và cộng sự

,

Giám đốc Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Doraco Việt Nam

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Khoa Học Kĩ Thuật An Toàn Việt Nam Visatech

,

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lực Kỳ

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại & Phát Triển Thành Dền

,

Giám đốc CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TổNG HợP TâM ĐạI DươNG

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trường Phát

,

Giám đốc Công Ty TNHH Hồng Phúc Hòa Bình

,

Giám đốc DNTN Thương mại và Dịch vụ tin học Sông Sáng

,

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Viettel Tại Khánh Hòa

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Khánh Linh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Giống Thủy Sản Mũi Cà Mau Ninh Thuận

,

Giám đốc Công Ty CP Minh Quân Quảng Nam

,

Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Kiên én

,

Giám đốc Trường mầm non Tạ Bú

,

Giám đốc Công ty TNHH POU HUNG Việt Nam(KINGDOM SOLAR LIMITED)

,

Giám đốc Hiệu Thuốc Số 11

,

Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ và phát triển kỹ thuật nông nghiệp

,

Giám đốc Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Thanh hoá

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Thương Mại Xây Lắp Thành Vinh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Lan Ngọc

,

Giám đốc Cty TNHH Mai Bo

,

Giám đốc Cty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ngọc Trân

,

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Hiếu Vĩnh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xử Lý Môi Trường Bằng Công Nghệ Xanh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Văn Hóa Phượng Mai

,

Giám đốc Công Ty TNHH Phòng Thu âm Và Nhà Hàng Hoàng Phúc

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cố Vấn Kinh Doanh Kda

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Dược Hoài Phương

,

Giám đốc Công Ty TNHH ánh Nến

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Như Nam Phúc

,

Giám đốc CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KINH DOANH VậN TảI HảI ĐăNG

,