Giám đốc công ty Huyện Ngân Sơn Bắc Cạn

Tìm thấy 164 kết quả (0.0195 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NGÂN SƠN- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY

Mã số thuế: 4700262689-002

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bế Văn Thuyên

Điện thoại: Xem chi tiếtCÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KHU VUI CHƠI GẢI TRÍ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 4700263837

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/08/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Chúa, Xã Thuần Mang, Huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đặng Huy Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Nhàn Nsbk

Mã số thuế: 4700263026

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Anh Tú

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ngân Sơn, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-008

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 05/01/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu 2 - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Th Đức Long

Mã số thuế: 4700259492

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 25/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu phố - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Long

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Đăng Kí Quyền Sử Dụng Đất Huyện Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700258241

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRUNG TâM DạY NGHề HUYệN NGâN SơN

Mã số thuế: 4700258234

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 23/08/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ATRườNG MầM NON HươNG Nê

Mã số thuế: 4700256621

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 30/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phiêng Phục - Xã Hương Nê - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


HTX Nông - Lâm Nghiệp Và Dịch Vụ Tổng Hợp Sinh Lợi Vĩnh Dương

Mã số thuế: 4700256300

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 29/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Phiêng Khít - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Lợi

Điện thoại: Xem chi tiết


Nông Thị Hiền

Mã số thuế: 4700254511

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Này - Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nông Thị Hiền

Điện thoại: N/A


Hoàng Thị Nguyên

Mã số thuế: 4700254504

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Này - TT Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nguyên

Điện thoại: N/A


Trần Thị Nhàn

Mã số thuế: 4700254494

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Nọi - TT Nà phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần Thị Nhàn

Điện thoại: N/A


Bùi Thị Gái

Mã số thuế: 4700254487

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Nọi - TT Nà Phặc - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Bùi Thị Gái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Bằng Mẩy

Mã số thuế: 4700253885

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/10/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ I - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lục Thị Mẩy

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội Quản Lý Thị Trường Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700253003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/07/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Hùng - Huy Ngân Sơn

Mã số thuế: 4700249663

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/06/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ 1 - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trần - Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


PHòNG DâN TộC

Mã số thuế: 4700249617

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 28/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249430

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRUờNG THCS BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249455

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON BằNG VâN

Mã số thuế: 4700249462

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 21/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu I - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Chế Biến Nông Lâm Sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700247786

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 02/01/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khu Chợ 2 - Xã Bằng Vân - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hống Sỹ Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Huyện Ngân Sơn Bắc Kạn

Mã số thuế: 0100686174-648

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/10/2013 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Khu I - Xã Vân Tùng - Huyện Ngân Sơn - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Trọng Lượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Đầu Tư và Công Nghệ Môi Trường Tiến Thịnh

,

Giám đốc Cty TNHH Hưng Định Thiên

,

Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Đại Nguyên

,

Giám đốc Công Ty TNHH Môt Thành Viên Xây Lắp Galaxy

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Môi Trường Đối Xanh

,

Giám đốc Xưởng Chế biến lâm sản Xuất khẩu Phú tài

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Mỹ Huệ

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Quảng Cáo Hưng Long

,

Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thanh Thuyết

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Duy Thịnh

,

Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân thương mại Minh Tâm

,

Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Quang Bình

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Gia Hoàng

,

Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Duyên

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Truyền Thông ô Tô

,

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lan Huy

,

Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Phần mềm thông minh Plawless

,

Giám đốc Công ty TNHH thương mại tài nguyên và môi trường Việt Đức

,

Giám đốc Công Ty TNHH Hali Huy Châu

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dịch Vụ Vcd

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Du Lịch Viko Smile Việt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Red Fire

,

Giám đốc Công ty TNHH Phân phối Công nghệ Viễn thông FPT

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Và Dịch Vụ Xây Dựng Nam Phong

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Nam Bắc Tiến

,

Giám đốc Công Ty CP Đầu Tư Vận Tải Việt Lào

,

Giám đốc Công ty TNHH Hà Minh

,

Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Bích

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Phúc Hải

,

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nguyên Vi

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Leo & Đẹp

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tài Phát

,

Giám đốc Doanh Nghiệp TN Hạnh Dũng Nghệ An

,

Giám đốc Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Và Xây Dựng Đại Tín

,

Giám đốc CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BE BE HộI AN

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Thành Đô

,

Giám đốc Trạm xen kẻ, in ấn, photo và KD giấy vở, hàng văn hoá phẩm

,

Giám đốc Công ty TNHH xây dựng & thương mại Thái Dương

,

Giám đốc Công ty cổ phần phát triển SX HoàngKim

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Hà Vân

,

Giám đốc Cty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Hương Lợi

,

Giám đốc Cty Cổ Phẩn Bất Động Sản Nam á

,

Giám đốc Cty TNHH Quảng Cáo Sài Gòn Hà Nội

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giải Pháp Tiết Kiệm

,

Giám đốc Công Ty TNHH Bích Thủy Sài Gòn - Anam Qt SPA

,

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty TNHH Bất Động Sản Khánh Sơn Linh - Nhà Hàng The Cajun Cua

,

Giám đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Tường Giang

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Bách Dương

,

Giám đốc Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Kỹ Thuật An Nguyên

,

Giám đốc Công Ty TNHH ẩm Thực 5 Con Dê

,