Giám đốc công ty Huyện Pác Nặm Bắc Cạn

Tìm thấy 102 kết quả (0.0197 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L

Mã số thuế: 4700262689-003

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 20/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trà

Điện thoại: Xem chi tiếtTRUNG TÂM GIÓA DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700264076

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỵ

Điện thoại: Xem chi tiết


TRẠM KHUYẾN NÔNG HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700263932

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 06/09/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Cooc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Nghi

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHáNH VậT Tư NôNG NGHIệP HUYệN PáC NặM - CôNG TY CP VậT Tư Kỹ THUậT NôNG NGHIệP BắC KạN

Mã số thuế: 4700113341-014

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 27/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CAO TâN

Mã số thuế: 4700261928

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Mã THị OEN

Điện thoại: N/A


TRườNG TIểU HọC CAO TâN

Mã số thuế: 4700261910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: MA VăN AN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CAO TâN

Mã số thuế: 4700261903

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 04/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà QUạNG - Xã Cao Tân - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: DươNG VăN THIêM

Điện thoại: N/ATRườNG PTDT BT TH CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261886

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: NGUYễN ĐìNH HOàN

Điện thoại: N/A


TRườNG PTDT BT THCS CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261893

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Cù NGọC HằNG

Điện thoại: N/A


TRườNG MầM NON CôNG BằNG

Mã số thuế: 4700261879

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 03/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN Nà CHảO - Xã Công Bằng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: PHạM THị THANH DUNG

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Quang Linh

Mã số thuế: 4700261685

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Pác Liển - Xã Nghiên Loan - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Lê Thị Dung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường mầm non xuân la

Mã số thuế: 4700256910

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Xã Xuân La - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Trương Thu Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Pác Nặm

Mã số thuế: 4700256942

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 22/04/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nà Coóc - Xã Bộc Bố - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Quach Xuân Giai

Điện thoại: N/A


TRườNG PHổ THôNG DâN TộC BáN TRú TRUNG HọC Cơ Sở XUâN LA

Mã số thuế: 4700253684

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 17/09/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Phùng Anh Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


HợP TáC Xã VậN TảI PáC NặM

Mã số thuế: 4700253652

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 15/09/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Lẹng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Đin Viết Luân

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Xuân La

Mã số thuế: 4700253589

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 09/09/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Cọn Luông - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật: Triệu Văn Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Nghiên Loan II

Mã số thuế: 4700253483

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 18/08/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Khuổi ún - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700250771

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 08/06/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mầm Non Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249670

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Phai khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Nhạn Môn

Mã số thuế: 4700249688

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 01/06/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Phai Khỉn - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu Học Cổ Linh

Mã số thuế: 4700249102

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 14/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Bản Sáng - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung học cơ sở Bộc Bố

Mã số thuế: 4700249060

Tỉnh/Thành phố: Bắc Cạn

Ngày thành lập: 13/05/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Đông Lẻo - Huyện Pác Nặm - Bắc Cạn

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Giám đốc Cty TNHH Kỹ Thuật CBT

,

Giám đốc Công Ty TNHH Duttha

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Thương Mại Tổng Hợp Vũ Gia

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Oanh Nguyên

,

Giám đốc Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Vương Duy

,

Giám đốc UBND Xã Cát Tường

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyên Vũ Đồng Xoài

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Dạ Huy

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Thiện Phát

,

Giám đốc Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Sinh Học

,

Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Cường

,

Giám đốc Công ty cổ phần thương mại An Thịnh

,

Giám đốc Công ty TNHH MONSCA Việt Nam

,

Giám đốc Công ty cổ phần trung tâm nghiên cứu AN

,

Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Gia Hưng

,

Giám đốc Công ty cổ phần phát triển thông tin và truyền thông văn hiến

,

Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Tiến Phát

,

Giám đốc Công Ty TNHH Sinh Phát Lộc

,

Giám đốc Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Tổng Hợp Tân Nhật Minh

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Phát Triển Dav Việt Nam

,

Giám đốc Công Ty TNHH Đầu Tư Và Thương Mại Đại Lâm Phát

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Và Thương Mại Tiên Phong

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Cao Dương

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần An Bình Sơn

,

Giám đốc Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tình Thương - Chi Nhánh Kim Động, Hưng Y

,

Giám đốc DNTN Kỳ Kỳ

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Thương Mại Sáu Hiện

,

Giám đốc Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tràng Định

,

Giám đốc Công Ty TNHH Rau Nhà Xanh

,

Giám đốc Trường THCS Hạ Sơn

,

Giám đốc Trường trung học cơ sở Tình Húc huyện Bình Liêu

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Khang Tâm Phương

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Lộc Sông Bé

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm & Dv Khánh Đoan

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Đầu Tư Thuận Phát

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại - Dịch Vụ Tin Học Viễn Thông Anh Huy

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Thanh Liêm

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xuyên á

,

Giám đốc Cty Luật TNHH Luật Xuyên Thái Bình Dương

,

Giám đốc Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo Đại Thiên Phú

,

Giám đốc Cty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Nhanh Toàn Cầu

,

Giám đốc Công Ty TNHH Bảo Bách Lạc

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Phước Khang

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nhật Sang

,

Giám đốc Công Ty TNHH Bánh Sầu Riêng

,

Giám đốc Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Leo

,

Giám đốc Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Expo

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Kjma Việt Nam

,

Giám đốc Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Long Thịnh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Xây Dựng Và Đầu Tư Thương Mại Bvi

,