Giám đốc công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0027 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Giám đốc công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Giám đốc Công Ty TNHH Quảng Cáo Minh Uông

,

Giám đốc Cty TNHH Tin Học Kết Việt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Mtv Tây Nam Phát

,

Giám đốc UBND xã Hợp Đức

,

Giám đốc Trung Tâm Tư Vấn , Dịch Vụ Dân Số - KHHGĐ

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vạn Niềm Tin

,

Giám đốc Trung Tâm Khuyến Công Và Tư Vấn Phát Triển Công Nghiệp

,

Giám đốc Cửa Hàng Xăng Dầu Số 30-Bàu Sen

,

Giám đốc Công Ty TNHH Phục Hưng

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Lộc Hằng Phát

,

Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng

,

Giám đốc Uỷ ban nhân dân xã Cửu An

,

Giám đốc Tổng công ty lắp máy Việt Nam- Công ty TNHH một thành viên

,

Giám đốc Công ty TNHH hệ thống điện công nghiệp

,

Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Sao Đông Dương

,

Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Kiến Thành

,

Giám đốc Công ty TNHH phát triển thương mại và sản xuất Thành Long

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại

,

Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị Năm Sao

,

Giám đốc Công ty TNHH đầu tư dịch vụ Bắc Nam

,

Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư quốc tế Đoàn Gia

,

Giám đốc Công ty TNHH thương mại Anh Tùng

,

Giám đốc Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Hà Ngọc

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Hà Nội Sông Hồng

,

Giám đốc Văn Phòng Đại Diện Hà Nội - Công Ty TNHH Dịch Vụ Đông Dương

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quang Minh Thủ Đô

,

Giám đốc Công Ty TNHH Du Lịch Travego

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Hiếu

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Ngọc

,

Giám đốc Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhựa Xuân Anh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Myha

,

Giám đốc Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Huyện Bắc Sơn

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Quốc Tế Việt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Con Đường Xanh Quảng Nam - Chi Nhánh Nam Định

,

Giám đốc Chi Nhánh Quảng Ngãi-Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Bất �ộng Sản Minh Hoàng

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên May Mặc Huỳnh Anh

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Cát Tiên Dung

,

Giám đốc Công ty TNHH Hồng Phương

,

Giám đốc Phan Thị Thanh Vân

,

Giám đốc Công Ty TNHH Vận Tải Huỳnh Nguyên

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hồ Bơi Việt

,

Giám đốc Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhà Hàng Kakurenbo- Nhà Hàng Honda Garu

,

Giám đốc Công Ty TNHH Benbon Việt Nam

,

Giám đốc Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Thạnh Phú

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thơm Việt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Truyền Thông Và Sự Kiện 24h

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Đức Thành

,

Giám đốc Công Ty TNHH Truyền Thông ánh Dương Phim

,

Giám đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Vận Tải Đồng Tâm

,