Giám đốc công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0202 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Giám đốc công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Giám đốc Cty TNHH Thương Mại Xây Dựng Sản Xuất CTD Sài Gòn

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn - Dịch Vụ - Thương Mại Sài Gòn Luật

,

Giám đốc Phạm Thị Kim Thủy

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Hoàng Vy

,

Giám đốc Bình Minh (Nguyễn Minh Thiểm)

,

Giám đốc Công Ty TNHH SPARTRONICS Việt Nam (Nộp hộ nhà thầu nước ngoài)

,

Giám đốc Công Ty TNHH XD - TM Lợi Ngân

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư An Phú Lộc

,

Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Lâm sản Xuân Thanh Lộc

,

Giám đốc Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Asian Tech Tại Đà Nẵng

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhất Phẩm Các

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Bạch Thanh Hoàng

,

Giám đốc Trung Tâm Y Tế Cư M'gar

,

Giám đốc Công Ty TNHH Hoàng Viễn Đắk Nông

,

Giám đốc Công ty TNHH sản xuất Mica

,

Giám đốc Ban Dân Vận Tỉnh ủy

,

Giám đốc Trường Tiểu Học Phú Cường A

,

Giám đốc Công Ty TNHH Phương Lâm

,

Giám đốc Công Ty TNHH Huhui Thương Mại Quốc Tế

,

Giám đốc Công ty cổ phần tự động hoá và cơ khí điện tử Hanel

,

Giám đốc Văn phòng luật sư Hoàng Anh và cộng sự

,

Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Việt San

,

Giám đốc Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC tại thành phố Hà Nội

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Công Nghệ Hòa An

,

Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Daelim

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Phát Triển Công Nghệ Cao Nội Bài

,

Giám đốc DA " Hoàn thiện việc Thực thi Chính sách Cạnh tranh và Phòng vệ TM của VN"

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Vận Tải Và Du Lịch Ctd

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Tqa

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Nam Vỹ Văn Phòng Đại Diện Tại Hà Tĩnh

,

Giám đốc Công ty TNHH thương binh 27/7 Thừa Thiên Huế

,

Giám đốc TRườNG MầM NON Xã Dạ TRạCH

,

Giám đốc Đội dịch vụ khai thác vận tải xe Biên Mậu

,

Giám đốc HTX cổ phần vận tải xây dựng và dịch vụ thương mại Hoàng Vân

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ - Du Lịch Chim Việt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vinh Phát Tài

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Bắc Bình

,

Giám đốc Trường Trung Học Cơ Sở Bình Đức

,

Giám đốc Công Ty TNHH Sản Xuất Năng Lượng Anh Loan

,

Giám đốc Cty Cổ Phần Xăng Dầu Khang Minh

,

Giám đốc Cty TNHH Không Gian Kép

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lương Phú

,

Giám đốc Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Quốc Cường Việt (Tên Cũ: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Mai Thanh Quyên

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Hùng Thành

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Quản Lý Xây Dựng Thăng Long

,

Giám đốc Chi Nhánh Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Kỹ Thuật Và Đầu Tư - Xí Nghiệp Xăng Dầu Cát Lái

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Viễnthông Minh Hương

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng - Bạc - Đá Quý Kim Phát Đạt

,