Giám đốc công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0094 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Giám đốc công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Giám đốc Cty TNHH Thương Mại Ván Sàn Tài Thành

,

Giám đốc Cty Cổ Phần Đầu Tư Vinh Minh Nguyên

,

Giám đốc Cty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Dịch Vụ Và Công Nghệ Môi Trường An Việt

,

Giám đốc Văn phòng Đăng ký Quyền Sử dụng đất

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tuyền Phát

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Tú Quyên

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Tuyển Mơ

,

Giám đốc Công Ty TNHH Nhật Thanh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Như Quỳnh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cửa Sổ Bình Dương

,

Giám đốc Công Ty TNHH Đấu Giá Tài Sản Nam Việt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông Hưng Phát Cà Mau

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Anh 4 (Dĩnh Diên)

,

Giám đốc Trần Trọng Thông (Cơ Sở Bình Lộc)

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Hiện Tính Hà

,

Giám đốc Cty TNHH Xây dựng Đồng Tiến

,

Giám đốc Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Tre

,

Giám đốc Trường PTDTBT Tiểu học xã Thượng Phùng

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Thịnh Hào

,

Giám đốc Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Sản Xuất Việt Phương

,

Giám đốc Công ty TNHH dược phẩm YWK

,

Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh và xuất nhập khẩu Hà Việt

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Huy Khánh

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Giải Pháp Công Nghệ Xây Dựng

,

Giám đốc Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Tùng Phát

,

Giám đốc Công ty TNHH JinJin Package Vina

,

Giám đốc Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Hà Nội

,

Giám đốc Công an quận Bắc Từ Liêm

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Và Kinh Doanh Thành Đạt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Anh Thảo Khoa

,

Giám đốc Công Ty TNHH Vbuild Việt Nam

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà - Chi Nhánh Hải Dương

,

Giám đốc Xí Nghiệp Kiến Trúc

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Vận Tải Phú Gia

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ngọc Cường Kon Tum

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương Mại Hưng Thịnh Khánh Hòa

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thục My

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thiết Kế Thi Công Xây Dựng Vạn Đức

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Tin Học Huỳnh Ngọc

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Và Năng Lượng Hạ Long

,

Giám đốc Công Ty TNHH Nhựa Và Bao Bì Phát Đạt

,

Giám đốc Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Huyện Thiệu Hoá

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Trần Phương

,

Giám đốc Trường Mầm Non Bình Minh Quận 8

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Việt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại An Gia Phát

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển I-Share

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Hoàn Mi

,

Giám đốc Công Ty TNHH Lgt

,
Loading...
Vay tien cmnd