Giám đốc công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 24 kết quả (0.0031 giây)


Văn Phòng Điều Hành Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 3700821800-004

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/03/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/AGifu Kogyo Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311300528-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Nhà 6A Đường Số 3 CVPM Quang Trung - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cosco Container Lines (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Coheung Marine Shipping Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311288662-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 209 Nguyễn Văn Thủ - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Stx Pan Ocean Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311289930-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/02/2012 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 89 Pasteur Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


CDM International Inc (NTNN)

Mã số thuế: 0311302074-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 5 Phùng Khắc Khoan - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Dun & Bradstreet (Asia Pacific) Pte Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311389639-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/12/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: P.1403 2A-4A Tôn Đức Thắng - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/ACty Kajima Overseas Asia Pte Ltd-VPĐH Công Trình Tại TPHCM

Mã số thuế: 0310166710-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Posco A&C Co, Ltd (NTNN)

Mã số thuế: 0311287806-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/11/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 360 Bến Chương Dương - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Architecture Workshop (NTNN)

Mã số thuế: 0311219700-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/10/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 60-62 Đông Du Phường BN - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VPĐH Công Trình Tại TPHCM Cty Shimizu Corporation

Mã số thuế: 0310601360-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Dsa Engineering (NTNN)

Mã số thuế: 0311199998-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/09/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Hazama Ando Corporation Nhật Bản-Thầu Chính XD Nhà Máy Số 3 Của Cty TNHH Công Nghiệp Towa (VN)

Mã số thuế: 0303204877-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/07/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co,Ltd

Mã số thuế: 0308829329-002

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kumho Industrial Co, Ltd

Mã số thuế: 0308829329-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23/05/2011 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Kajima Overseas Asia Pte,Ltd VPĐH Công Trình Tại TPHồ Chí Minh

Mã số thuế: 0310166710-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


VP Nhà Thầu Cty Korea Consultants International

Mã số thuế: 0310366050-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Cty Fujita Corporation

Mã số thuế: 0310134684-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/12/2010 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: N/A


Thanh Tra Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

Mã số thuế: 0307871945

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/04/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Vĩnh Phát

Điện thoại: N/A


Cty Cổ Phần Đầu Tư Trí Việt

Mã số thuế: 0305656773

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/04/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 554D Lê Văn Lương Phường Tân Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Lê Văn Tiến

Điện thoại: N/A


Thầu Xây Dựng NMWonderful Sài Gòn Electrics KCN Việt Nam Singapore (Cty Taisei Corporation)

Mã số thuế: 0305158175

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/09/2007 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Không nộp tờ khai 3 tháng liên tục CV8099 11/07/2008 - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Điều Hành Cty Atwood Oceanics Pacific Limited

Mã số thuế: 0304238389

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/03/2006 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 332A-11C , 11th Floor Plaza Ampang City Kuala Lumpur - Thành phố Hồ Chí Minh - TP Hồ Chí Minh

Đại diện pháp luật: Nigel Richardson

Điện thoại: N/A


Giám đốc công ty Thành phố Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh Liên quan

Giám đốc Cty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hà Liên

,

Giám đốc Cty TNHH Quảng Cáo Cá Vàng

,

Giám đốc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Và Xây Dựng Mười Phúc

,

Giám đốc Võ Xuân Thanh

,

Giám đốc DNTN Thanh Thơm

,

Giám đốc UBND Phường Thới Thuận

,

Giám đốc Cty TNHH xây dựng Tân Khải Hoàn

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Kim Thành

,

Giám đốc Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Dịch Vụ Bắc Thiên Phong

,

Giám đốc Công Ty Điện Lực Đắk Nông

,

Giám đốc CôNG TY TNHH XâY DựNG VINH ANH PHáT

,

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đại Ngàn

,

Giám đốc Công ty TNHH đồng kỹ thuật KOREA Việt Nam

,

Giám đốc Công ty cổ phần Ba Long

,

Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và thương mại Hùng Phương

,

Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần bánh kẹo ANCO tại Hà nội

,

Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tân Tín Hưng

,

Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Lan Điệp

,

Giám đốc Công ty TNHH Triều Nhật - Nhà hàng ASAHI

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Xây Dựng Bình Phong

,

Giám đốc Công Ty TNHH Kinh Doanh Xi Măng Hà Hải

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Nam Thịnh

,

Giám đốc DNTN Thiên Minh

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Công Đức Tín

,

Giám đốc UBND Thị trấn Yên Thịnh

,

Giám đốc Trung Tâm Kinh Doanh Vnpt - Ninh Bình - Chi Nhánh Tổng Công Ty Dịch Vụ Viễn Thông

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Việt Nhật

,

Giám đốc DNTN vận tải Song Minh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Và Du Lịch Thiên Bình An

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhật Hồng Pháp

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Đỗ Kỳ Hưng

,

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Anh Hai

,

Giám đốc CTy TNHH Thành Phát

,

Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân chiếu cói Minh Kha

,

Giám đốc Công Ty Cổ Phần Vạn Xuân Thái Nguyên

,

Giám đốc Phòng Tài Nguyên Môi Trường

,

Giám đốc Công ty TNHH Phúc Xanh

,

Giám đốc Doanh Nghiệp Tư Nhân Thu Hồng

,

Giám đốc Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Quang Nghĩa

,

Giám đốc Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Thái Phong

,

Giám đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Đối Tác Vàng

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Trọng Đạt

,

Giám đốc Công Ty TNHH Vật Tư Thiết Bị Y Tế Trường Thịnh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Minh Nhiên

,

Giám đốc Chi Nhánh Công Ty TNHH Cầm Đồ Nhất Tín

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ ô Tô Nguyên Khôi

,

Giám đốc Công Ty CP Đầu Tư Quốc Tế Mùa Vàng

,

Giám đốc Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vân Nguyên Linh

,

Giám đốc Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Panda

,

Giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Minh Phát Sài Gòn

,